JD20_edited

JD20_edited

John Död pressbilder

Pressbilder till bandet John Död. Bilderna har använts i marknadsföringssyfte, framförallt i sociala medier.